ต้องการตัวแทน | ผู้ผลิตแผ่นโพลีคาร์บอเนตคู่มากกว่า 32 ปี | Sun Asia Enterprise Co., Ltd.

มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นโพลีคาร์บอเนตชนิด Extrusion มีความเชี่ยวชาญในวัสดุสำหรับสร้างอาคารที่ทนทานต่อสภาพอากาศ

ต้องการตัวแทนจำหน่ายต้องการตัวแทนจำหน่าย

เราตลอดเวลากำลังมองหาตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก หากคุณสนใจในช่วงผลิตภัณฑ์ของเราและคุณเชื่อว่าเราอาจเป็นพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ กรุณาติดต่อเราทางอีเมล kate@sunasia.tw เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดระบุตำแหน่งปัจจุบันของคุณในธุรกิจ ชื่อธุรกิจของคุณ คำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คุณมีในการขายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันในตลาดท้องถิ่นของคุณ และข้อมูลการติดต่อของคุณ

ด้านบน


เงื่อนไขการขาย

ประกาศสำคัญ

ข้อมูลและคำแถลงที่ให้โดยบริษัท SUN ASIA Enterprise Co., Ltd ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่สามารถตีความว่าเป็นการรับประกันหรือแทนที่เราจะรับผิดชอบตามกฎหมายได้ ผู้ใช้ควรดำเนินการตรวจสอบและทดสอบเพียงพอเพื่อกำหนดความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของตนเองในข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่อ้างอิงในหน้าเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกของบริษัท SUN ASIA Enterprise Co., Ltd ไม่มีข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ของเราหรือในแคตตาล็อกใดๆ ที่จะถูกตีความว่าเป็นการอนุญาต การเร่งรัดหรือการแนะนำให้ปฏิบัติตามสิ่งประดิษฐ์ที่มีสิทธิบัตรโดยไม่มีใบอนุญาต

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การยอมรับคำสั่งซื้อหรือสัญญาใด ๆ โดย SUN ASIA Enterprise Co., Ltd การยอมรับหรือเริ่มดำเนินการเป็นเงื่อนไขโดยชัดแจ้งว่าผู้ซื้อตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้ แม้ว่าไม่มีการอ้างอิงถึงข้อกำหนดดังกล่าวในเวลาที่ยอมรับ บริษัท SUN ASIA จำกัด ไม่ยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนี้ เว้นแต่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้ใช้บังคับและเข้ามาแทนที่การแสดงความคิดเห็น การสนทนา การสื่อสารหรือข้อตกลงที่ผ่านมาหรือเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันระหว่างฝ่าย

ราคา ขั้นต่ำ และการชำระเงิน

บริษัท SUN ASIA จำกัด ยอมรับวิธีการชำระเงินต่อไปนี้

เงื่อนไขการชำระเงินด้วยบัญชีเปิดสำหรับลูกค้าในพื้นที่ประเทศไต้หวันเท่านั้น การชำระเงินผ่านจดหมายเครดิตที่มองเห็นได้ทันทีหรือการชำระเงินสดถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ยอมรับ

การชำระเงินล่วงหน้า 50% จากยอดรวมที่ระบุในใบแจ้งหนี้ Pro-forma อีก 50% ยอดคงเหลือที่ต้องโอนเงินให้กับ SUN ASIA อีเอ็นเตอร์ไพรส์ผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารหรือ T/T ก่อนส่งสินค้าไปที่ท่าเรือ

การโอนเงินระหว่างประเทศ

บางธนาคารระหว่างประเทศเรียกเก็บค่าบริการจากเราซึ่งถูกหักจากจำนวนเงินโอนเงินผ่านสายโทรศัพท์หากจำนวนเงินที่คุณโอนผ่านวิธีการโอนเงินทางไวร์น้อยกว่าจำนวนที่เราขอ, คุณจะถูกขอให้ชำระจำนวนเงินที่ขาดและต้องชำระเงินเพิ่ม
* หมายเหตุ: ค่าขนส่งไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของยอดขั้นต่ำค่าจัดส่งและการจัดการสินค้าเพิ่มเติมไม่รวมอยู่ในการกำหนดคำสั่งซื้อขั้นต่ำ

ขนส่งสินค้า

เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นในลายลักษณ์อักษร การส่งสินค้าทั้งหมดจะเป็น F.O.B. เกาสง SUN ASIA จะกำหนดต้นทางของการส่งสินค้า วิธีการขนส่ง และเส้นทางของการส่งสินค้า ค่าขนส่งทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบเดียวของผู้ซื้อ ผู้ซื้อที่ขอการจัดส่งโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่ SUN ASIA Enterprise Co., Ltd เลือกจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น บริษัท SUN ASIA จะพยายามจัดส่งสินค้าตามเส้นทางที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่มีการรับประกัน

ขาดทุน ความเสียหาย หรือความล่าช้า

วันที่จัดส่งเป็นประมาณเท่านั้นและขึ้นอยู่กับการรับข้อมูลและการอนุมัติที่ถูกต้องจากผู้ซื้อโดยเร็ว บริษัท SUN ASIA จำกัด จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหรือเกิดความล่าช้าในการดำเนินการเนื่องจากไฟไหม้, น้ำท่วม, การสไตล์ค์, หรือความยากลำบากในการทำงาน, พระเจ้า, การกระทำของเจ้าหน้าที่ราชการหรือผู้ซื้อ, การจอดยานพาหนะ, อุบัติเหตุหรือความล่าช้าในการขนส่ง, ไม่สามารถหาแรงงาน, วัสดุหรือสถานที่ผลิตจากแหล่งที่เป็นปกติหรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากควบคุมที่สมเหตุผลของบริษัท ในกรณีที่มีความล่าช้าในการดำเนินงานเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว วันที่ส่งมอบหรือเวลาที่เสร็จสิ้นจะถูกเลื่อนออกไปตามระยะเวลาที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อชดเชยความล่าช้า

การเปลี่ยนแปลงในการชำระเงิน

หากตามความเห็นของบริษัท SUN ASIA จำกัด สภาพการเงินของผู้ซื้อในเวลาใดก็ตามระหว่างระยะเวลาการผลิตหรือเมื่อสินค้าพร้อมสำหรับการส่งมอบ ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการชำระเงินที่ระบุ (ยกเว้นการชำระเงินล่วงหน้า) บริษัท SUN ASIA จำกัดอาจขอให้ชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วน

หากการส่งสินค้าถูกล่าช้าโดยผู้ซื้อ การชำระเงินจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ SUN ASIA Enterprise Co., Ltd เตรียมทำการส่งสินค้า หากการผลิตถูกล่าช้าโดยผู้ซื้อในการส่งเงินมัดจำล่วงหน้า การชำระเงินจะต้องทำตามราคาสัญญาและเปอร์เซ็นต์ของการดำเนินการและผู้ซื้อต้องชดเชย SUN ASIA Enterprise Co., Ltd สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากความล่าช้าดังกล่าว สินค้าที่ถือเอาไว้สำหรับผู้ซื้อจะอยู่ในความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ

ภาษี

ราคาไม่รวมภาษีเงินได้ รัฐ หรือท้องถิ่นใด ๆ ที่อาจมีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต ที่จะมีผลกับการทำธุรกรรม ทรัพย์สิน การขาย การใช้ หรือการบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อตกลงจะชำระหรือชดใช้ภาษีเหล่านั้นที่ SUN ASIA Enterprise Ltd ต้องชำระ

คืนสินค้า

ไม่อนุญาตให้ SUN ASIA Enterprise Co., Ltd รับคืนสินค้าโดยไม่มีการอนุญาตให้เป็นที่ถูกต้อง การขออนุญาตและคำแนะนำในการจัดส่งสินค้าที่ต้องส่งคืนจะต้องได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sun Asia Enterprise Co., Ltd. สินค้าต้องส่งคืนพร้อมระบุตัวตนทั้งหมดตามคำแนะนำของบริษัท SUN ASIA หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่ได้รับการยอมรับ สินค้าต้องอยู่ในสภาพพร้อมขายเมื่อได้รับจาก Sun Asia Enterprise Co., Ltd. ผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บค่าขนส่งออกและขนส่งเข้าที่จ่ายโดย Sun Asia Enterprise Co., Ltd. สินค้าที่ทำตามคำสั่งและสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานไม่สามารถคืนได้ ในทุกกรณี SUN ASIA Enterprise Co., Ltd จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่ส่งคืนโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นที่ถูกต้อง

การเรียกร้อง

การเรียกร้องเกี่ยวกับความเสียหายหรือขาดแคลนหรือเหตุผลอื่น ๆ ต้องทำภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้

การรับประกัน

บริษัท SUN ASIA จำกัด ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งที่แสดงและที่ไม่แสดงอย่างชัดเจน รวมถึงการรับประกันที่เกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะเจาะจง คำปฏิเสธนี้ของผู้ขายไม่มีผลต่อเงื่อนไขของการรับประกันจากผู้ผลิต (ถ้ามี) การถือครองสิทธิ์ในสินค้าที่กำลังถูกซื้อไว้นั้นจะถูกเก็บรักษาโดยผู้ขายจนกว่าสินค้าจะถูกชำระเงินโดยผู้ซื้อและในเวลาที่สิทธิ์ถูกโอนให้แก่ผู้ซื้อ หากสินค้าที่กำลังถูกซื้อที่นี่ถูกซื้อเพื่อการส่งออก ผู้ซื้อต้องได้รับเอกสารการส่งออกบางประเภทจากภาครัฐก่อนจัดส่งไปยังประเทศต่างประเทศ นอกจากนี้ การรับประกันจากผู้ผลิตสำหรับสินค้าที่ส่งออกอาจแตกต่างกันหรืออาจไม่มีผลใดๆ หากคุณมีคำถามใด ๆ กรุณาติดต่อหนึ่งในตัวแทนของเรา

ความรับผิดชอบ

ในทุกกรณี SUN ASIA Enterprise Co., Ltd ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียในการใช้งาน รายได้หรือกำไร ค่าเสียหายโดยตรงหรืออ้อมค้อมที่เกิดจากการขายหรือติดตั้งสินค้า ความรับผิดของเราจำกัดเพียงค่าวัสดุหรือชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องเท่านั้น

ด้านบน

ต้องการตัวแทน | ผู้ผลิตแผ่นโพลีคาร์บอเนตคู่มากกว่า 32 ปี | Sun Asia Enterprise Co., Ltd.

ตั้งอยู่ในไต้หวันตั้งแต่ปี 1990, Sun Asia Enterprise Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตแผ่นโพลีคาร์บอเนตทนความร้อน ผลิตภัณฑ์หลักของพวกเขารวมถึงแผ่นโพลีคาร์บอเนต, แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต, แผ่นโพลีคาร์บอเนต, แผ่นโพลีคาร์บอเนตใส, แผ่นพลาสติก, แผ่นโพลีคาร์บอเนตสีเขียวในเรือนเพาะปลูก, แผ่นกระจกกระจ่างแสง, แผ่นโพลีคาร์บอเนตคู่และแผ่นหลายชั้น ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001

ตั้งอยู่ในไต้หวัน, SUN ASIA เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายแผ่นโพลีคาร์บอเนตหลักตั้งแต่ปี 1990. แผ่นโพลีคาร์บอเนตหลายชั้น, แผ่นโพลีคาร์บอเนตทึบแข็ง, แผ่นโพลีคาร์บอเนตลายและแผ่นโพลีคาร์บอเนตทึบหมองอื่นๆ พร้อมกับการให้บริการแผ่นโพลีคาร์บอเนตในหลากหลายอุตสาหกรรมการก่อสร้างแบบดั้งเดิม, วิศวกรรมโครงสร้าง, การออกแบบภายในและอุตสาหกรรมการจัดแสง ปลอดภัยและมั่นคงด้วยราคาที่แข่งขัน มากกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมการผลิตโพลีคาร์บอเนตแบบออกแบบพิเศษ เชี่ยวชาญในวัสดุสำหรับการก่อสร้างที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง

SUN ASIA ได้นำเสนอแผ่นโพลีคาร์บอเนตหลังคาที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับลูกค้ามานาน 32 ปีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสบการณ์ SUN ASIA รับประกันว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย